DOKUMENTATION

AntiSkrid har ingen faremærker (lokalirriterende, ætsende, etc.) da det ligger under grænseværdien for registrering af kemikalier hos Produktregistret under Arbejdstilsynet. Datablad kan downloades, bemærk punkt 1: “Skal ikke anmeldes”.
Opdateret d. af